skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be

Achtergrond informatie over marketing en technische aspecten van 3D holografische displays

coherent

Het begrip coherentie wordt in de natuurkunde gebruikt om de mate van mogelijke interferentie van golven aan te duiden. Het begrip coherentie werd geïntroduceerd bij het tweespleten-experiment van Thomas Young. Twee golven zijn coherent als zij in staat zijn tot een statisch patroon van destructieve of constructieve interferentie (een zichtbaar interferentiepatroon). De mate van coherentie kan worden bepaald aan de…

constante

thumb|Een constante functie Constant is een begrip uit de wiskunde en de natuurkunde dat onveranderlijkheid uitdrukt. Met constant wordt bedoeld dat een grootheid een niet veranderlijke waarde heeft, en niet afhankelijk is van andere parameters. De grafiek van de functie y=c, met c een willekeurige constante, ziet er in een diagram met x- en y-coördinaten uit als een horizontale lijn…

dimensies

In het gewone spraakgebruik verstaan we onder de dimensies (van het Latijn: afmeting) van een voorwerp de parameters waarmee z'n vorm en afmetingen worden vastgelegd. Gewoonlijk zijn dat lengte, breedte en hoogte. In de wiskunde zijn de dimensies van een ruimte de parameters waarmee een element van die ruimte wordt beschreven. Onder de dimensie van die ruimte zelf verstaan we…

integraal

De integraalrekening is een onderdeel van de wiskunde, in het bijzonder van de analyse. Men gebruikt hierin integralen voor het berekenen van totalen, zoals de totale oppervlakte onder een grafiek, de totale verandering van een gegeven grootheid als voor elk moment de verandering per tijdseenheid gegeven is of het berekenen van de massa van een voorwerp als de dichtheid op…

Neal Stephenson

thumb|Neal Stephenson Neal Town Stephenson (Fort George G. Meade, Maryland, 31 oktober 1959) is een sciencefictionschrijver in het genre postcyberpunk. Met name zijn eerste boeken spelen zich af in een postapocalyptisch tijdperk waarin anarchie hoogtij viert.

surround sound

Surround sound is een weergavetechniek die het geluid driedimensionaal tracht weer te geven.

audiocompressie

Het reduceren van het voor opslag of transport van audio gebruikte aantal bits heet audiocompressie. Bij een krachtige compressie (forse reductie van het aantal gebruikte bits) gaat de geluidskwaliteit achteruit (lossy compression). Er is ook lossless compression mogelijk waarbij de geluidskwaliteit hetzelfde blijft.

nagalm

Galm is een geluidverschijnsel dat ontstaat bij herhaaldelijke weerkaatsing van geluid. De geluidsbron zelf kan al dan niet nog hoorbaar zijn. Als een weerkaatsing wordt waargenomen, nadat de geluidsbron reeds is gestopt, spreekt men van echo.

reflectie

Reflectie of weerkaatsing van elektromagnetische straling (zoals licht) is het terugkaatsen van straling bij de overgang naar een stof met een afwijkende impedantie voor deze straling. De gerichte weerkaatsing van licht wordt een spiegeling genoemd.