skip to Main Content

Achtergrond informatie over marketing en technische aspecten van 3D holografische displays

Inrichting van museum

AI marketing doet zijn intrede in de mainstream markt. Het was dan ook geen eenvoudige klus om algoritmes te bouwen met een nauwkeurigheid van meer dan 95%. De early adopters hebben inmiddels plaats gemaakt voor klanten die het veel breder gaan inzetten. We zijn nu al een paar jaar in deze fase. En toch is AI marketing nog een eerder onbekend onderdeel van de bedrijfsstrategie. We kunnen dus al heel wat leren van de bedrijven die de stap wel al gezet hebben.

Vormen van concurrentie

Vormen van concurrentie. Economische concurrentie is de strijd tussen verschillende partijen die een vergelijkbaar doel hebben. Concurrentie is onder te verdelen in 4 vormen: merken concurrentie, product concurrentie, generieke concurrentie en behoefte concurrentie.

AI marketing toepassen

AI marketing doet zijn intrede in de mainstream markt. Het was dan ook geen eenvoudige klus om algoritmes te bouwen met een nauwkeurigheid van meer dan 95%. De early adopters hebben inmiddels plaats gemaakt voor klanten die het veel breder gaan inzetten. We zijn nu al een paar jaar in deze fase. En toch is AI marketing nog een eerder onbekend onderdeel van de bedrijfsstrategie. We kunnen dus al heel wat leren van de bedrijven die de stap wel al gezet hebben.

Ultrasonic directional speaker

Verblijftijd is de tijd die een persoon doorbrengt met het kijken naar een scherm of in een specifiek gebied blijft. Het vormt een noodzakelijke detailhandelsmaatstaf voor het analyseren van enerzijds het winkelgedrag en anderzijds het verhogen van de klantuitgaven.

Verblijftijd retail detailhandel

Verblijftijd is de tijd die een persoon doorbrengt met het kijken naar een scherm of in een specifiek gebied blijft. Het vormt een noodzakelijke detailhandelsmaatstaf voor het analyseren van enerzijds het winkelgedrag en anderzijds het verhogen van de klantuitgaven.

Planogram maken met 3d holografie in gedachten

Planogram maken voor detailhandel Planogram maken: het gebruik van planogrammen of schappenplannen zit in de lift. Door de concurrentie die met het jaar heviger wordt is het van groot belang dat je het gedrag van de consument kan beïnvloeden. Daarvoor wordt een doordacht planogram een noodzakelijke tool. Bent u eigenaar? Staat u op het punt om uw concept te veranderen,…

Planogram betekenis

Planogram betekenis: Andere beschrijvingen zijn planogrammatisch diagram, POG of schappenplan. zijn gedetailleerde visuele weergaven van de goederen of diensten van een winkel die op een rayon worden geplaatst. Ze worden vaak gezien als een cruciaal hulpmiddel voor visuele merchandising. Het doel van schappenplannen is om winkels efficiënt in te richten en te houden. Kleinere winkels die meestal economisch met hun ruimte moeten omgaan kunnen ze ook gebruiken om hun verkoopruimte te maximaliseren.

Acquisitie

Acquisitie of klantenwerving verwijst naar het werven van nieuwe consumenten. Het werven van nieuwe klanten houdt in dat consumenten worden overgehaald om de producten en / of diensten van een bedrijf te kopen. Bedrijven en organisaties beschouwen de kosten van klantenwerving als een belangrijke maatregel bij het evalueren van de waarde die klanten voor hun bedrijf hebben. Beheer van klantenwerving verwijst naar de set methoden en systemen voor het beheren van klantperspectieven en vragen die worden gegenereerd door verschillende marketingtechnieken. Sommige succesvolle strategieën voor klantenwerving omvatten klantverwijzingen, klantloyaliteitsprogramma's en dergelijke. Een manier om na te denken over klantacquisitiebeheer is om het te beschouwen als de link tussen reclame en klantrelatiebeheer, omdat het de kritische verbinding is die de acquisitie van gerichte klanten op een effectieve manier vergemakkelijkt.