skip to Main Content

Configureren

Configureren is het samenstellen van een product uit verschillende basisbouwstenen, de keuze en schikking (combinatie) van componenten die samen een systeem met de gewenste functionaliteit moeten vormen. Het begrip wordt vooral gebruikt bij relatief complexe technische systemen die opgebouwd zijn uit componenten waarvan verschillende versies (varianten) kunnen bestaan, zoals vliegtuigen, auto’s en computerhardware en -software.

This Post Has 0 Comments

Geef een reactie