skip to Main Content

Contradictie

Contradictie betekenis

Een contradictie of tegenspraak is een situatie waarbij twee beweringen of waarnemingen die elkaar uitsluiten, tegelijkertijd waar moeten zijn. Een voorbeeld van een contradictie in de logica is . In de klassieke en de intuitionistische logica geldt de regel ex falso sequitur quod libet: uit een tegenspraak kan elke gewenste uitspraak worden afgeleid. Een contradictie is een onvervulbare propositie want het is niet mogelijk de propositie waar te laten zijn.

This Post Has 0 Comments

Geef een reactie