skip to Main Content

Waterschap

Een waterschap (in Nederland soms ook hoogheemraadschap genoemd) is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied.

This Post Has 0 Comments

Geef een reactie