skip to Main Content

futuristische

Het futurisme (Italiaans futuro, "toekomst") is een van oorsprong Italiaanse beweging en kunststroming van 1909 tot 1914, ontstaan uit het kubisme. Hoewel de futuristen het kubisme afwezen, was er een moeilijk te negeren correlatie tussen beide bewegingen. Enkele kenmerken van…

Read more

dynamische

Muzikale dynamiek is de leer der sterkte- en spanningsverhoudingen. Dynamiek is een bouwsteen voor de componist om het wezen van het melos te bepalen, door regulering van de toonsterkten. Wanneer een melodie eenmaal sterk en eenmaal zacht gespeeld wordt ervaren…

Read more

touchscreen

Een aanraakscherm (vaak met het Engelse touchscreen aangeduid) is een beeldscherm dat ook als invoerapparaat voor een computer of embedded system (zoals een smartphone of tablet) kan worden gebruikt door het scherm aan te raken.

Read more

inhoud

De inhoud of het volume van een voorwerp (lichaam, ruimtelijke figuur) is de grootte van het gebied in de ruimte (drie- (of hoger-) dimensionaal) dat door het voorwerp wordt ingenomen. Als basis in drie dimensies geldt dat de inhoud van…

Read more

afstandsbediening

Afstandsbediening is een techniek waarbij iets (een toestel of een verschijnsel) niet ter plaatse, maar vanaf een zekere afstand wordt bestuurd, geregeld of bediend. Redenen hiervoor kunnen zijn: gemak (niet hoeven opstaan), besparing van reiskosten, te weinig ruimte ter plaatse,…

Read more
opportuniteit betekenis

opportuniteit

Een opportuniteit is een geschikte of gunstige tijd of gelegenheid. Een voorbeeld: hun ontmoeting bood de gelegenheid om van gedachten te wisselen. Een situatie of omstandigheid die gunstig is voor het bereiken van een doel. Een voorbeeld: een goede positie, kans of vooruitzicht, wat betreft vooruitgang of succes
Read more
betekenis offline marketing

Wat is offline marketing

Kort gezegd is offline marketing elke vorm van marketing die buiten het internet plaatsvindt. Uiteraard is dit een zeer brede term. Die is echter nodig om een duidelijk onderscheid te maken. Marketing inspanningen die op het internet plaatsvindt is online marketing. Marketing inspanningen in de echte fysieke wereld is offline marketing.
Read more
wat is een gltf bestand

Wat is een glTF bestand?

Een glTF formaat of voluit GL Transmission Format is een open-source en royaltyvrij 3D-bestand. Het ondersteunt statische modellen, animaties en bewegende scènes ondersteunt. glTF wordt onder andere gebruikt in games, native webapplicaties, AR-, VR- en 3D-advertenties. Het slaat 3D-modelinformatie op in JSON-indeling.
Read more
wat is een mtl bestand formaat

Wat is een mtl bestand?

De .MTL bestand indeling is een begeleidende bestandsindeling voor .OBJ. Het MTL bestand beschrijft de eigenschappen van onder andere oppervlakteschaduw (materiaal) van objecten in een of meer .OBJ-bestanden.
Read more