skip to Main Content
Vormen Van Concurrentie Kennisbank Hyperfocus

Vormen van concurrentie

Vormen van concurrentie. Economische concurrentie is de strijd tussen verschillende partijen die een vergelijkbaar doel hebben. Concurrentie is onder te verdelen in 4 vormen: merken concurrentie, product concurrentie, generieke concurrentie en behoefte concurrentie.
Read more
Ultrasonic Directional Speaker Werking

Ultrasonic directional speaker

Verblijftijd is de tijd die een persoon doorbrengt met het kijken naar een scherm of in een specifiek gebied blijft. Het vormt een noodzakelijke detailhandelsmaatstaf voor het analyseren van enerzijds het winkelgedrag en anderzijds het verhogen van de klantuitgaven.
Read more
Verblijftijd Dwell Time Retail

Verblijftijd retail detailhandel

Verblijftijd is de tijd die een persoon doorbrengt met het kijken naar een scherm of in een specifiek gebied blijft. Het vormt een noodzakelijke detailhandelsmaatstaf voor het analyseren van enerzijds het winkelgedrag en anderzijds het verhogen van de klantuitgaven.
Read more
Planogram Betekenis Op Website Hyperfocus Rubriek Kennisbank

Planogram betekenis

Planogram betekenis: Andere beschrijvingen zijn planogrammatisch diagram, POG of schappenplan. zijn gedetailleerde visuele weergaven van de goederen of diensten van een winkel die op een rayon worden geplaatst. Ze worden vaak gezien als een cruciaal hulpmiddel voor visuele merchandising. Het doel van schappenplannen is om winkels efficiënt in te richten en te houden. Kleinere winkels die meestal economisch met hun ruimte moeten omgaan kunnen ze ook gebruiken om hun verkoopruimte te maximaliseren.
Read more
Aquisitie Betekenis. Hyperfocus Kennisbank

Acquisitie

Acquisitie of klantenwerving verwijst naar het werven van nieuwe consumenten. Het werven van nieuwe klanten houdt in dat consumenten worden overgehaald om de producten en / of diensten van een bedrijf te kopen. Bedrijven en organisaties beschouwen de kosten van klantenwerving als een belangrijke maatregel bij het evalueren van de waarde die klanten voor hun bedrijf hebben. Beheer van klantenwerving verwijst naar de set methoden en systemen voor het beheren van klantperspectieven en vragen die worden gegenereerd door verschillende marketingtechnieken. Sommige succesvolle strategieën voor klantenwerving omvatten klantverwijzingen, klantloyaliteitsprogramma's en dergelijke. Een manier om na te denken over klantacquisitiebeheer is om het te beschouwen als de link tussen reclame en klantrelatiebeheer, omdat het de kritische verbinding is die de acquisitie van gerichte klanten op een effectieve manier vergemakkelijkt.
Read more
Gericht Geluid Op Website Hyperfocus

Directional speaker betekenis

Directionele luidsprekers werken op een heel andere manier dan conventionele luidsprekers. Ze produceren ultrasone golven (hoogfrequent geluid) gemoduleerd met audiosignalen. Wanneer de golven door de lucht gaan, demoduleren ze zodat het geluid worden gehoord. Ultrasone golven hebben een kortere golflengte, wat resulteert in een kleine divergentie van een geluidsbundel.
Read more
Cognitive Computing Betekenis Website Hyperfocus

Cognitive computing betekenis

De term cognitive computing wordt meestal gebruikt om AI-systemen te beschrijven die het menselijk denken willen simuleren. Een aantal AI-technologieën is nodig voor een computersysteem om cognitieve modellen te bouwen die menselijke denkprocessen nabootsen.
Read more
Computer Vision Betekenis Website Hyperfocus

Computer vision betekenis

Computer vision is een studiegebied dat computers in staat stelt het menselijke visuele systeem na te bootsen. Het is een subset van kunstmatige intelligentie (AI) die informatie verzamelt van digitale afbeeldingen of video's. Vervolgens wordt die informatie verwerkt om de kenmerken te definiëren.
Read more
Neuro Linguistisch Programmeren Website Hyperfocus

neuro linguïstisch programmeren

Neuro linguïstisch programmeren, Natural Language Processing (of NLP) is een gebied dat een samenvoeging is van het begrip kunstmatige intelligentie en taalkunde. Het omvat een intelligente analyse van geschreven taal.
Read more
Interactie Betekenis. Hyperfocus Kennisbank

interactie

nteractie betekenis of wisselwerking: is het op elkaar reageren door zaken, processen, personen of organisaties. Het betreft een zeer groot aantal en daarmee zijn er dan ook vele verschillende soorten interactie. Zo heeft sociale interactie betrekking op het handelen van personen dat elkaar beïnvloedt. Interactie is er echter ook bij natuurkundige, chemische, biologische en ecologische processen, niet alleen onderling, maar ook met elkaar. Interactie kan complexe systemen tot gevolg hebben, waarbij het moeilijk tot onmogelijk is om duidelijke causale verbanden waar te nemen. Door de interactie kan een groter systeem kenmerken hebben die niet zijn af te leiden uit alleen de kleinere systemen of elementen waaruit het is opgebouwd.
Read more