skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
Golflengte betekenis. Hyperfocus kennisbank

Golflengte betekenis

De golflengte (symbool: λ) van een periodiek verschijnsel is de lengte van een golf. Dat wil zeggen de afstand tussen twee opeenvolgende punten met dezelfde fase, zoals de toppen van een sinusvormige golf. Er is een directe relatie tussen de golflengte λ (in m), de frequentie f (in Hz) en de voortplantingssnelheid v van de golf (in m/s) in het betrokken medium. : : Ook tussen de golflengte en het golfgetal bestaat een direct verband; het golfgetal is omgekeerd evenredig aan de golflengte.