skip to Main Content
Kwaliteit Betekenis. Hyperfocus Betekenis

Kwaliteit (eigenschap)

Kwaliteit betekenis

Kwaliteit betekent “hoedanigheid” of, meer toegespitst, “eigenschap”: het woord is in die betekenissen ontleend aan het Latijnse qualitas. Een definitie van kwaliteit is: het geheel van eigenschappen van een object, waarbij een object een ding, activiteit, persoon of concept kan zijn. Het begrip wordt daarnaast in engere, positieve zin gebruikt in de betekenis: “goede hoedanigheid of eigenschap”, “deugdelijkheid”.

This Post Has 0 Comments

Geef een reactie