skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
levensfase betekenis op website Hyperfocus

Levensfase

Levensfase betekenis

Een levensfase is een deel van de tijd van leven dat zich kan onderscheiden van andere delen. De indeling varieert naargelang de context. Een gebruikelijke indeling is: kindertijd → adolescentie → volwassenheid → ouderdom De ontwikkelingspsychologie kent een meer specifieke indeling van diverse fasen in de kinder-en jeugdtijd. De antroposofie deelt het leven in in vaste cycli van 7 jaar. In de biologie spreekt men van levenscyclus.

This Post Has 0 Comments

Geef een reactie