skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
rationaliteit betekenis. Hyperfocus kennisbank

Rationaliteit

Rationaliteit betekenis

Rationaliteit in algemene zin is consistent handelen op basis van de rede. Hierbij vindt ideevorming en handelen plaats op basis van feiten met kennis van oorzaak en gevolg en zijn de te verwachten baten groter dan de verwachte kosten. In ruime zin zijn er echter verscheidene soorten rationaliteit. Zo houdt de beperkte rationaliteit rekening met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen.

This Post Has 0 Comments

Geef een reactie