skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
return on investment ROI. Hyperfocus kennisbank

ROI betekenis

Return on investment betekenis: De Engelse term return on investment geeft het rendement op de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de return on investment een negatief getal. Een alternatieve omschrijving is Rate of Return. De R.O.I. van een geheel bedrijf kan men berekenen door de nettowinst te delen door de boekwaarde van de totale activa. De R.O.I. van een deelproject kan men berekenen door de specifieke opbrengst voor een project te delen door de specifieke investering.

Op bedrijfsniveau

Op bedrijfsniveau: Return on Investment, ROI, is het geld dat een investeerder in een bedrijf verdient voor de injectie van financieel kapitaal. Elk rendement is afkomstig van de nettowinst die het bedrijf maakt en is een teken van de efficiëntie van het investeren van kapitaal in de onderneming. Op marketing niveau wordt er gesproken over MROI.

Meer over dit onderwerp