skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
point of view betekenis op website Hyperfocus kennisbank

Point of view

Point of view betekenis

Point of view, is een Engelse term, die in het Nederlands wel gebruikt wordt. Een point of view kan gebruikt worden om aan te geven dat dat wat gezegd, geschreven, of anderszins wordt weergegeven toegewezen moet worden aan de persoon die iets zegt, schrijft of anderszins weergeeft. In de literatuurwetenschap wordt deze term gebruikt om de positie van de verteller ten opzichte van zijn verhaal aan te duiden. Er zijn twee soorten POV‘s, namelijk die van de verteller, en de ik-vorm . Deze term bestaat ook in de fotografie en wordt op dezelfde manier afgekort als POV. Zie ookblank ons artikel over Persistence of vision.

Point of View (Viewpoint) is het punt langs een verticaal of horizontaal vlak waarop we HET Perspectief bekijken. Stel je een oneindig stuk treinspoor voor, je beweegt alleen omhoog of omlaag of naar links of rechts om het gezichtspunt van het perspectief dat je vaststelt te veranderen door vooruit of achteruit te gaan.

Niet hetzelfde als perspectief

Perspectief is de ruimtelijke (hoogte, breedte, diepte) relatie van een object tot een ander object of de achtergrond. De perfecte illustratie hiervan is een rij telefoonpalen die over een weg gaan. Degene die het dichtst in de buurt is, lijkt de grootste, degene die het verst weg ligt, lijkt het kleinst, ook al weten we in werkelijkheid dat ze allemaal even groot zijn. Dit is wat onze hersenen afstand vertelt.

Verschillen in POV herkennen

Iedereen kijkt vanuit z’n eigen ogen naar de wereld en is de indruk die we krijgen verschillend van de werkelijkheid. Er zijn echter een aantal regels die ik hier op een rij zet:

  • foto’s die frontaal worden gemaakt weerspiegelen het realisme en zijn minder expressief en emotioneel.
  • bij het maken van snapshots van onderaf lijken objecten groter en krachtiger dan in werkelijkheid en van bovenaf genomen.
  • bij het maken van een snapshot van onderaan zijn objecten op foto’s minder dominant, ongeacht hoe groot ze in de afbeelding innemen.
  • bij het fotograferen van boven of onder krijgt de ruimte een belangrijke rol in de algemene sfeer van de foto.
  • wanneer je vanuit een lage hoek fotografeert, wordt meer lucht onthuld en wordt de ruimtelijkheid van het landschap benadrukt.
  • foto’s van kinderen zijn vaak veel beter wanneer ze worden gemaakt vanuit het oogpunt van het kind dan vanuit het oogpunt van een volwassene.
  • bij macrofotografie is een paddenstoel van onderaf gezien een echte uitdaging.

Gerelateerde berichten

This Post Has 0 Comments

Geef een reactie