skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
rtificiële intelligentie hyperfocus

Artificiële intelligentie betekenis

Artificiële intelligentie kan als volgt worden beschouwd als:

het hele universum van computer technologie dat alles vertoont dat enigszins lijkt op menselijke intelligentie.

kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI), artificial intelligence(AI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont.

Relevantie voor onze activiteiten

Dit artikel gaat vooral over de toepassing van kunstmatige intelligentie binnen onze activiteiten. Denk daarbij vooral aan crowd analytics en gezichtsdetectie. Sectoren zoals kleinhandel (retail), horeca, hospitality en vele andere branches.

Wat typeert een artificiële intelligentie systeem?

  • een expertsysteem
  • een probleemoplossende applicatie die beslissingen neemt op basis van complexe regels of if / then-logica
  • zoiets als het equivalent van een computer die de intelligentie ontwikkelt, buiten de wil en emoties van een mens.

Reverse engineering

Het bouwen van een AI-systeem is een zorgvuldig proces van reverse-engineering. Daarbij worden menselijke eigenschappen en capaciteiten in een machine gebruikt. Het doel daarvan is om deze menselijke bekwaamheid te overtreffen.

Bouwen van het AI systeem

Om te begrijpen hoe kunstmatige intelligentie echt werkt, moet men diep in de verschillende subdomeinen van kunstmatige intelligentie duiken. Vervolgens moeten we inzicht krijgen in de manier hoe die domeinen kunnen worden toegepast. Ten slotte identificeren we de verschillende geledingen van de industrie die voordeel kan doen bij artificial intelligence.

  • Machine learning (ML): De machine leert conclusies te trekken en beslissingen te nemen op basis van ervaringen uit het verleden
  • Deep learning: Dit is een machine learning techniek.
  • Neurale netwerken: Werken volgens dezelfde principes als menselijke neurale cellen
  • Natuurlijke taalverwerking: NLP (neuro languistic programming) is een wetenschapvan het lezen, begrijpen en interpreteren van een taal door een machine.
  • Computer vision: Computer algoritmen proberen een afbeelding te begrijpen door een afbeelding op te splitsen en verschillende delen van objecten te bestuderen.
  • Cognitive computing: Cognitive computing algoritmen proberen een menselijk brein na te bootsen door tekst/ spraak/ afbeeldingen/ objecten te analyseren.

Gerelateerde berichten