skip to Main Content

Ervaringsdeskundige

Een Ervaringsdeskundige is een persoon die door gerijpte en doorleefde ervaring van tegenslag, ziekte, beperking, lotgeval of levensomstandigheid in staat is om de kennis die niet door studie of onderwijs maar door deze ervaring is opgedaan – de zogeheten ervaringsdeskundigheid – te benutten.

This Post Has 0 Comments

Geef een reactie