skip to Main Content

Generatie X

Generatie X is de generatie geboren na de babyboomgeneratie. Deze groep betreft ruwweg de mensen die zijn geboren tussen 1961 en 1980. Socioloog Henk Becker hanteert een ander tijdsinterval: van 1956 tot 1970.

This Post Has 0 Comments

Geef een reactie