skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be

Het artikel geeft een wetenschappelijke benadering

Visuele communicatie in 3d, een uitgebreid overzicht

Er gaat geen dag voorbij of je hebt een hologram gezien. Hologrammen ziet we inderdaad overal om ons heen. De hologrammen die je misschien hebt gezien, zijn al dichter bij je dan je denkt ... ze zitten nu waarschijnlijk in je achterzak. De afbeelding op uw creditcard of Identiteitskaart is een perfect voorbeeld.

coördinaten

Een coördinaat is een getal dat kan worden gebruikt om de plaats van een punt aan te geven. Alleen op een lijn of kromme is één coördinaat voldoende om de plaats van dat punt ondubbelzinnig te bepalen. In andere gevallen, bijvoorbeeld in een vlak of in de ruimte zijn er meer coördinaten nodig. Samen met de coördinaten zijn er referentie-afspraken…

De top 4 van meest gebruikte holografische technieken

Er gaat geen dag voorbij of je hebt een hologram gezien. Hologrammen ziet we inderdaad overal om ons heen. De hologrammen die je misschien hebt gezien, zijn al dichter bij je dan je denkt ... ze zitten nu waarschijnlijk in je achterzak. De afbeelding op uw creditcard of Identiteitskaart zijn perfecte voorbeelden. Diverse holografishe technieken.

coherent

Het begrip coherentie wordt in de natuurkunde gebruikt om de mate van mogelijke interferentie van golven aan te duiden. Het begrip coherentie werd geïntroduceerd bij het tweespleten-experiment van Thomas Young. Twee golven zijn coherent als zij in staat zijn tot een statisch patroon van destructieve of constructieve interferentie (een zichtbaar interferentiepatroon). De mate van coherentie kan worden bepaald aan de…

constante

thumb|Een constante functie Constant is een begrip uit de wiskunde en de natuurkunde dat onveranderlijkheid uitdrukt. Met constant wordt bedoeld dat een grootheid een niet veranderlijke waarde heeft, en niet afhankelijk is van andere parameters. De grafiek van de functie y=c, met c een willekeurige constante, ziet er in een diagram met x- en y-coördinaten uit als een horizontale lijn…

dimensies

In het gewone spraakgebruik verstaan we onder de dimensies (van het Latijn: afmeting) van een voorwerp de parameters waarmee z'n vorm en afmetingen worden vastgelegd. Gewoonlijk zijn dat lengte, breedte en hoogte. In de wiskunde zijn de dimensies van een ruimte de parameters waarmee een element van die ruimte wordt beschreven. Onder de dimensie van die ruimte zelf verstaan we…

integraal

De integraalrekening is een onderdeel van de wiskunde, in het bijzonder van de analyse. Men gebruikt hierin integralen voor het berekenen van totalen, zoals de totale oppervlakte onder een grafiek, de totale verandering van een gegeven grootheid als voor elk moment de verandering per tijdseenheid gegeven is of het berekenen van de massa van een voorwerp als de dichtheid op…

Neal Stephenson

thumb|Neal Stephenson Neal Town Stephenson (Fort George G. Meade, Maryland, 31 oktober 1959) is een sciencefictionschrijver in het genre postcyberpunk. Met name zijn eerste boeken spelen zich af in een postapocalyptisch tijdperk waarin anarchie hoogtij viert.

nagalm

Galm is een geluidverschijnsel dat ontstaat bij herhaaldelijke weerkaatsing van geluid. De geluidsbron zelf kan al dan niet nog hoorbaar zijn. Als een weerkaatsing wordt waargenomen, nadat de geluidsbron reeds is gestopt, spreekt men van echo.

piëzo-elektrisch effect

thumb|Een piëzoelektrische schijf genereert een spanning wanneer ze vervormd wordt (sterk overdreven) Het piëzo-elektrisch effect is het verschijnsel dat kristallen van bepaalde materialen onder invloed van druk (bijvoorbeeld buiging) een elektrische spanning produceren en andersom: vervormen als er een elektrische spanning op wordt aangelegd. Het woord piëzo is afgeleid van het Griekse woord piezein, wat drukken betekent.