skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be

Het artikel geeft een wetenschappelijke benadering

Ultrasonic directional speaker

Verblijftijd is de tijd die een persoon doorbrengt met het kijken naar een scherm of in een specifiek gebied blijft. Het vormt een noodzakelijke detailhandelsmaatstaf voor het analyseren van enerzijds het winkelgedrag en anderzijds het verhogen van de klantuitgaven.

geometrie betekenis

De meetkunde of geometrie (van het Oudgrieks: geo-"aarde",-Metria "meting") het "meten van de aarde" is het onderdeel van de wiskunde, dat zich bezighoudt met het bepalen van afmetingen, vormen, de relatieve positie van figuren en de eigenschappen van de ruimte. De specifiek Nederlandse term meetkunde werd rond 1600 door de Vlaamse wiskundige Simon Stevin geïntroduceerd.

Monochromatisch betekenis

Monochromatisch licht  betekenis: licht van één enkele golflengte. Iets dat monochromatisch is, heeft één enkele kleur. In de natuurkunde wordt het woord gebruikt voor elektromagnetische straling van één bepaalde golflengte. Een monochrome monitor kan maar één kleur afbeelden, zoals groen, wit of oranje. In de kunst is een monochroom werk een eenkleurig kunstwerk. Het woord monochroom is afgeleid van de Griekse woorden mono (één) en chroma (oppervlak, huidskleur). Laser en sommige fluorstofloze gasontladingslampen zenden licht uit van een specifieke golflengte die bij dat element in de ontladingsbuis behoort van slechts één kleur. Als we dit licht door een spectroscoop zouden leiden, zouden we precies één streep zien op precies die kleur die we met onze ogen waarnemen wanneer wij het licht direct aanschouwen.

Golflengte betekenis

De golflengte (symbool: λ) van een periodiek verschijnsel is de lengte van een golf. Dat wil zeggen de afstand tussen twee opeenvolgende punten met dezelfde fase, zoals de toppen van een sinusvormige golf. Er is een directe relatie tussen de golflengte λ (in m), de frequentie f (in Hz) en de voortplantingssnelheid v van de golf (in m/s) in het betrokken medium. : : Ook tussen de golflengte en het golfgetal bestaat een direct verband; het golfgetal is omgekeerd evenredig aan de golflengte.

Laser betekenis

Laser betekenis: is een lichtbron die in staat is een smalle coherente bundel licht voort te brengen. Het licht van een laser is daardoor monochromatisch en directioneel, in tegenstelling tot de meeste andere lichtbronnen, die in allerlei richtingen licht uitzenden in een breed spectrum van golflengtes en fasen. Ook zorgt laserlicht altijd voor een lichtbundel die niet of nauwelijks convergeert of divergeert. Het woord laser is oorspronkelijk een afkorting van Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, in het Nederlands: lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling.

Hologram betekenis

De start van de ontwikkeling in 1947. De theorie werd ontwikkeld door de Brits-Hongaarse wetenschapper Denis Gabor. Voor de proefopstelling gebruikten zij een laser licht om het eerste hologram te maken. Vandaar evolueerde de ontwikkeling verder tot wat het vandaag is.

Trend (statistiek)

Trend betekenis(wiskundig geformuleerd): trendlijn is het geschatte verloop van een bepaalde ontwikkeling, vaak gebaseerd op historische data. Een trendlijn tracht de langere termijnbeweging als van een periode weer te geven. Deze trendlijn kan bijvoorbeeld geëxtrapoleerd worden op basis van beschikbare data. Vaak wordt daarbij gebruikgemaakt van regressie-analyse. Een trend kan zowel stijgend als dalend zijn.

Transparantie (optiek)

Transparantie betekenis in optische en andere materialen kan grofweg in twee soorten worden verdeeld. Doorzichtig, men kan er doorheen kijken (glas is doorzichtig en ook veel mineralen die als edelsteen beschouwd worden) Doorschijnend, het licht valt er door maar er kan niet doorheen gekeken worden (vergelijkbaar met matglas). Bij afwezigheid van transparantie is er sprake van opaak(er kan niet doorheen gekeken worden), het licht wordt aan het oppervlak teruggekaatst.

Differentieerbare variëteit

Een differentieerbare variëteit is een variëteit waarop wiskundige analyse mogelijk is. Een variëteit kan worden beschreven met behulp van een collectie van kaarten, die ook bekendstaat als een atlas. Op een differentieerbare variëteit kan men op de kaarten de differentiaal- en integraalrekening toepassen. De reden hiervoor is dat kaarten in euclidische ruimten liggen, waarop de gebruikelijke regels van de differentiaal- en integraalrekening van toepassing zijn.

Gehoordrempel

Gehoordrempel betekenis De gehoordrempel is de laagste geluidsdruk waarbij een persoon een geluid nog kan waarnemen, met andere woorden het zachtste geluid dat een persoon kan horen.