skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be

Dit artikel bevat informatie over alles wat met economie te maken heeft.

Visuele communicatie in 3d, een uitgebreid overzicht

Er gaat geen dag voorbij of je hebt een hologram gezien. Hologrammen ziet we inderdaad overal om ons heen. De hologrammen die je misschien hebt gezien, zijn al dichter bij je dan je denkt ... ze zitten nu waarschijnlijk in je achterzak. De afbeelding op uw creditcard of Identiteitskaart is een perfect voorbeeld.

opportuniteit

Een opportuniteit is een geschikte of gunstige tijd of gelegenheid. Een voorbeeld: hun ontmoeting bood de gelegenheid om van gedachten te wisselen. Een situatie of omstandigheid die gunstig is voor het bereiken van een doel. Een voorbeeld: een goede positie, kans of vooruitzicht, wat betreft vooruitgang of succes

Wat is een glTF bestand?

Een glTF formaat of voluit GL Transmission Format is een open-source en royaltyvrij 3D-bestand. Het ondersteunt statische modellen, animaties en bewegende scènes ondersteunt. glTF wordt onder andere gebruikt in games, native webapplicaties, AR-, VR- en 3D-advertenties. Het slaat 3D-modelinformatie op in JSON-indeling.

Wat is een mtl bestand?

De .MTL bestand indeling is een begeleidende bestandsindeling voor .OBJ. Het MTL bestand beschrijft de eigenschappen van onder andere oppervlakteschaduw (materiaal) van objecten in een of meer .OBJ-bestanden.

Wat is een obj bestand?

Een obj bestand in een 3D beeldformaat. Het wordt breed ondersteund. Dit maakt het zo populair. Het kan worden geëxporteerd en terug geöpend in verschillende 3D beeldverwerkingsprogramma's. Het bestand bevat een drie-dimensioneel object. Denk daarbij aan 3D coördinaten, textuur kaarten, veelhoekige persepctieven en andere informatie over het object.

Winkelpui betekenis

Een winkelpui is een ruimte waar producten van een detailhandel worden geëtaleerd. Die winkelpui geeft meestal uit op een omgeving waar klanten deze goederen kunnen bekijken. Als ze binnengaan kunnen ze die producten kopen..

Vormen van concurrentie

Vormen van concurrentie. Economische concurrentie is de strijd tussen verschillende partijen die een vergelijkbaar doel hebben. Concurrentie is onder te verdelen in 4 vormen: merken concurrentie, product concurrentie, generieke concurrentie en behoefte concurrentie.

differentiatie

Bij differentiatie in de bedrijfseconomie stoot een bedrijf een activiteit in de bedrijfskolom af. Het tegenovergestelde is integratie waarbij een bedrijf een extra activiteit uit de bedrijfskolom gaat uitvoeren. Bij differentiatie wordt de bedrijfskolom langer, bij integratie wordt de bedrijfskolom korter. Bijvoorbeeld: Als de groentehandelaar besluit om zelf zijn groente in kassen te gaan verbouwen, dan is er sprake van integratie.

ROI betekenis

De Engelse term return on investment geeft het rendement op de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de return on investment een negatief getal.

KPI betekenis

Kritieke prestatie-indicatoren betekenis: (ook wel kritische in plaats van kritieke) afgekort KPI's, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. In het Engels worden deze aangeduid als key performance indicators, niet te verwarren met critical success factors, ofwel kritieke succesfactoren. Kritieke prestatie-indicatoren zetten doelstellingen om in meetbare variabelen. Hierdoor valt duidelijk af te lezen of een organisatie op koers ligt voor de doelstellingen.