skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
Interactie betekenis. Hyperfocus kennisbank

interactie

Interactie betekenis

Interactie betekenis of wisselwerking: is het op elkaar reageren door zaken, processen, personen of organisaties. Het betreft een zeer groot aantal en daarmee zijn er dan ook vele verschillende soorten interactie. Zo heeft sociale interactie betrekking op het handelen van personen dat elkaar beïnvloedt. Interactie is er echter ook bij natuurkundige, chemische, biologische en ecologische processen, niet alleen onderling, maar ook met elkaar. Interactie kan complexe systemen tot gevolg hebben, waarbij het moeilijk tot onmogelijk is om duidelijke causale verbanden waar te nemen. Door de interactie kan een groter systeem kenmerken hebben die niet zijn af te leiden uit alleen de kleinere systemen of elementen waaruit het is opgebouwd.

Het geheel is groter dan de som der delen

Het geheel is daardoor meer dan de som der delen, ook wel emergentie genoemd. Aanpassing kan resulteren in dynamische systemen. Een belangrijke vorm hiervan is zelforganisatie waarbij in een chaotisch systeem structuren ontstaan waardoor het systeem beter in staat is om controle te houden over de omgeving. De veranderingen in deze aggregate complexity kunnen langzaam zijn, maar door bepaalde verstoringen ook zeer abrupt. Zelfs kleine veranderingen kunnen daarbij grote gevolgen hebben, ook wel bekend als het vlindereffect naar de metafoor van .

Gerelateerde berichten