skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
opportuniteit betekenis

opportuniteit

Opportuniteit betekenis:

Een opportuniteit is een optionele gelegenheid die uit meerdere keuzemogelijkheden bestaat. Deze gelegeheid brengt uitzonderlijke consequenties met zich mee brengt of vergroot de kans op deze consequenties.

Vooruitgang

Wanneer deze consequenties geheel of gedeeltelijk uitkomen, spreekt men van vooruitgang. Dit betekent echter niet dat een opportuniteit louter positief is. Het kan zijn dat zij zorgt voor een verhoogde kans op een specifieke ‘goede’ gebeurtenis , maar toch een negatieve werking heeft op alle andere mogelijke gebeurtenissen.

Twijfels

Het ingaan op een zich aandienende opportuniteit zal in het algemeen niet zonder twijfels gebeuren. Iets kan een opportuniteit zijn voor mensen of groepen mensen. Dit maakt risicospreiding mogelijk.

Voorbeeld van een opportuniteit

Het kan ook zijn dat eenzelfde opportuniteit geldt voor verschillende, afzonderlijke mensen tegelijkertijd. Hierbij kan gedacht worden aan een lage rentestand, die daardoor gunstig is voor alle mensen die een hypotheek willen afsluiten.

Afhankelijk van omstandigheden

Echter, of iets een opportuniteit genoemd wordt, hangt volledig af van de omstandigheden. Een algeheel gebrek aan opportuniteiten betekent een verslechtering of instandhouding van de beginsituatie. De voortdurende neiging naar een meer onwenselijke situatie wordt vaak aangeduid met een negatieve spiraal.

Lees ook andere gerelateerde berichten mbt opportuniteit