skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
Watzlawick theorie in marketing

watzlawick theorie

Watzlawick theorie gebruikt in marketing

De Watzlawick theorie heeft meer raakvlakken met marketing dan men zou vermoeden. De theorie vertrekt namelijk vanuit communicatie tussen mensen.

De theorie beschrijft vier stellingen die ik hier overloop. Vervolgens leg ik het verband met offline marketing en technologie. Het is namelijk onze specialiteit. Door het aanspreken van de juiste zintuigen bij een gegeven doelgroep verhogen wij de kans op succes bij onze klanten.

Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar de mate waarin een zintuig bijdraagt tot een succesvolle communicatie.

Welke zintuigen zorgen voor een succesvolle communicatie?

Bij elke succesvolle communicatie wordt gebruik gemaakt van verschillende zintuigen.

Volgens de theorie van Watziawick maakt elk mens (uiteraard zonder handicap) gebruik van ogen op te zien (visueel), oren om te horen (auditief), heel het lichaam (kinetisch-gevoel) en tong en neus (smaak en reuk).

Deze vier zintuigen zijn niet bij elk mens in dezelfde verhouding aanwezig. Toch heeft onderzoek bewezen hoeveel procent van de mensen een dominant zintuig hebben.

Met deze data kunnen we een mix samenstellen die voor elk bedrijf werkt. Dominantie betekent dat iemand voornamelijk op één indruk afgaat.

  • visueel: 55%
  • kinetisch: 25%
  • auditief: 15%
  • smaak en reuk: 5%

Welke technologieën kunnen ingezet worden?

  • visueel: van print media, over 2d digitale technologie(schermen) tot 3d digitale technologie( 3d holografie). De boodschap of CTA (call to action) moet bij de toeschouwer een gevoel opwekken van: “ik ga eens kijken hoe dat zit” of ” ik begrijp wat men mij wil zeggen”.

Het gebruik van 3d holografische projectoren van Hypervsn heeft bewezen dat die voor veel meer visuele impact zorgen.

  • kinetisch: Producten aanraken is zoeken naar een bewijs van versheid( bvb groenten en fruit), of comfort( een zetel). Een technologie die dit kan simuleren is niet direct voor vandaag, al wordt daar volop onderzoek naar gedaan.
  • auditief: Ook hier kan een CTA(call to action) of boodschap het visuele zintuig ondersteunen. Luidsprekers zijn hier uiteraard de technologie die voor de hand ligt.

Er wordt daarbij meer en meer gekozen voor directionele luidsprekers (ook ultrasone luidsprekers genoemd). Dit type luidspreker (Focusonics) stuurt zijn geluid naar één bepaalde plaats. Daar waar de persoon staat.

  • smaak en reuk: Ook met smaak en reuk zoeken mensen naar bewijs. Winkels spelen daar op in met proeven van producten of ruiken aan parfum. Met een geur marketing kan een bepaalde sfeer worden gecreëerd. Denk bvb aan koffie geur die artificieel in stations wordt verspreid.

De vier stellingen van de theorie van Watziawick

Stelling 1: Men kan niet “niet-communiceren”

Niet communiceren met je doelgroep kan op het eerste zicht als neutraal worden beschouwd. Het is echter beter te communiceren dan te negeren. Mensen worden niet graag genegeerd. Dit geldt zowel online als off line.

Stelling 2: informatie wordt verbaal en non-verbaal overgedragen

Non-verbale communicatie is communicatie met andere middelen dan woorden. Het non-verbale aspect van communicatie overheerst.

Onderzoek heeft aangetoond dat het hier gaat over 66%. Non verbale communicatie  gaat over lichaamstaal, gebaren, houding, gezichtsuitdrukking.

Technologie (AdMobilize) die gebaseerd is op kunstmatige intelligentie kan onze klanten een real time analyse geven van deze non-verbale communicatie.

Op basis daarvan kan de visuele en auditieve communicatie worden bijgestuurd.

Stelling 3: Communicatie vindt plaats op inhouds en betrekkingsniveau

  • inhoudsniveau: wat wordt er letterlijk gezegd of bedoeld?
  • betrekkingsniveau: aandacht op de relatie tussen mensen die met elkaar communiceren. Hieronder kan men “word of mouth” rekenen. Een boodschap die op een positieve manier verschillende zintuigen heeft getriggerd zal eerder met familie, vrienden en kennissen worden besproken.

Stelling 4: Communicatie is eindeloos

Volgens de vierde stelling van Watzlawick heeft communicatie geen begin en geen einde. In een commerciële omgeving kan herhaling bijdragen tot een succesvolle activatie.

Gerelateerde berichten mbt Watzlawick therorie

HYPERVSN Unveils

AI marketing toepassen

Holografische 3D projectie in Point of Sales

Wim Mussche is zaakvoerder/eigenaar van Notion technologies. Opgericht in 2002. Opsporen en introduceren van technologie voor marketing. 3D holografische projectie, ultrasonic directional speakers, AI marketing en Foto-en video marketing. Vaste installaties, evenementen en POC.