skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
Ultrasonic directional speaker werking

Ultrasonic directional speaker

Ultrasonic directional speaker werking

Ultrasonic directional speaker (ultrasone, ultrasound, echografie). Hoe werkt dit systeem?

Ultrasound (ultrasonic) is de naam die gegeven wordt wanneer het hoorbaar geluid wordt gegenereerd door gemoduleerde echografie zonder een actieve ontvanger te gebruiken.

Ultrasone golven

Parametrisch geluid is een verschijnsel waarbij ultrasone golven gemoduleerd met audiosignalen demoduleren wanneer ze door de lucht reizen of andere objecten tegenkomen. Daarna wordt het geluid gereproduceerd.

Omdat ultrasone golven een lagere diffractie hebben in vergelijking met hoorbare frequentiegolven, reizen ultrasone golven in een smalle straal van de parametrische luidspreker.

Daarom is het geluid dat wordt gereproduceerd door de parametrische luidspreker gelokaliseerd in de straal en wordt het nergens anders gehoord.

Enkele cijfers over ultrasoon geluid

Ultrasoon geluid is een geluidstrilling uitgedrukt in Hertz. Of anders gezegd de veranderingen van de druk. Ultrasoon geluid heeft een frequentie die tussen 20 kHz (20.000 Hz) en 150 kHz (150.000 Hz).

Dergelijke hoge tonen zijn niet meer hoorbaar voor de mens. Bepaalde diersoorten kunnen wel tonen boven de 20 kHz waarnemen. Denkt b.v. aan vleermuizen, dolfijnen, insecten en vogels. Deze diersoorten gebruiken ultrasoon geluid om te communiceren of te navigeren.

Enkele cijfers over het geluid waarneembaar voor het menselijk oor.

Het hoorbereik bij mensen situeert zich tussen 20 en 20.000 Hertz. Binnen dit frequentiespectrum kunnen wij ongeveer 400.000 tonen onderscheiden.

De relatie tussen Hertz en Decibel

Bron: Laperre.be

Een bruikbaar schema vonden we op de website van Laperre. Decibel (dB) is het geluidsdrukniveau.

Deze grootheid geeft aan met welke druk de geluidsgolven het trommelvlies bereiken.

De toon klinkt luider wanneer deze waarde hoger is. De onderste grens drempel ligt op 0 dB. Onder deze drempel neemt de mens geen geluid waar.

Het is dus geen opbod aan decibels, ook niet bij een Ultrasonic directional speaker. Het is de kwaliteit van de omvormers die voor een aangenaam geluid zorgen. Speakers van een mindere kwaliteit kiezen voor een hoog vermogen OF voor een breed spectrum.

Gerelateerde berichten op onze website