skip to Main Content
+32-(0)496529232 hyper@hyperfocus.be
holografie verandert de wereld, en snel. Hand houdt een wereldbol vast.

holografie verandert de wereld

Keystone

In deze keystone gaan we dieper in op de impact en de snelheid die holografie zal hebben op de wereld. De maatschappij de overheid en het bedrijfsleven. “holografie verandert de wereld”

Inleiding

Innovatie is van cruciaal belang voor het toekomstige welzijn van de samenleving en voor het stimuleren van economische groei. 

De Technology Pioneer-community van het World Economic Forum bestaat uit bedrijven uit de vroege tot de groeifase van over de hele wereld die betrokken zijn bij het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van nieuwe technologieën en innovaties.  

De motor slaat aan, we zijn vertrokken en stoppen niet meer

De wereld verandert in snelvaart en technologie is daar de motor van. Welke innovatieve technologie is er nu al voorradig en hoe zal technologie zich verder ontwikkelen? Loopt technologie tegen grenzen aan en wanneer heb je een paradigma verschuiving?

Wat is een paradigma verschuiving?

Een paradigmaverschuiving – of paradigmaverandering – vindt plaats wanneer wetenschappelijke activiteiten en experimenten in tegenspraak beginnen te zijn met uitgangspunten die experts voorheen als onwrikbaar beschouwden. Als resultaat vervangt een nieuw en ander paradigma het heersende paradigma van zijn tijd.

WEF 2022

We nemen de bevindingen van het wereld economsich forum 2022 als basis van de uitdagingen waar we voor staan. Niettegenstaande de meningen over het WEF verdeeld zijn,  is het vooral de oplijsting van de uitdagingen die hier van belang zijn.

technologie maakt financiële stabiliteit en discipline mogelijk

Technologie maakt financiële stabiliteit en discipline mogelijk.

 • In de loop van de tijd zal technologie financiële stabiliteit en discipline mogelijk maken zonder dat mensen relevante kennis hoeven op te doen.
 • AI- en machine learning-adviseurs zullen alomtegenwoordig worden en ons voortdurend het volgende optreden, de volgende investering of de volgende online les aanbevelen. Daardoor zal de groei en het financieel welzijn echt worden gedemocratiseerd.
Web3 technologieën brengen een revolutie teweeg in de handelswereld

Web3-technologieën brengen een revolutie teweeg in de handelswereld

 • Tegen 2025 zullen Web3-technologieën een revolutie hebben teweeggebracht in de handelswereld. Dit zal gebeuren op ongeveer dezelfde manier waarop Web2 de toegang tot informatie heeft getransformeerd. 

Phygitale

 • Fysieke en digitale (phygitale?) ‘dingen’ worden genoteerd en verhandeld op een open, liquide, digitale markt. 
 • In de begindagen van het internet was informatie grotendeels afgeschermd binnen eigen online netwerken.  
 • De marginale kosten van distributie, gecombineerd met de vraag van de consument, leidden echter tot  het enkele, doorzoekbare, open internet van informatie waar we vandaag van genieten. 

Veranderende transacties

 • Het is begrijpelijk dat de bedrijfswereld er langer over deed om de sprong te maken. 
 • Dit vertrouwen berust bij vertrouwde tussenpersonen of vertrouwde verkopers. Bijgevolg zijn e-commerce-transacties meestal geïsoleerd binnen één van de vele, gesloten, bedrijfseigen systemen.
 • De komst van Web3-technologie maakt de automatisering van afwikkeling door slimme contracten mogelijk en de “tokenisatie” van handelstransacties  met fysieke activa in een universele standaard zoals NFT’s.
 • Het is net als bij een fysiek kunstwerk. Als je een digitaal item bezit dat niemand anders heeft, wil je het waarschijnlijk laten zien. Er is geen betere manier dan de functionaliteit van HYPERVSN te gebruiken.
 • HYPERVSN holografische displays veroorzaken wereldwijd veel opschudding en zijn de voorloper op het gebied van innovatie. Deze innovatie biedt de perfecte display-oplossing voor uw digitale asset.
 • De holografische technologie van HYPERVSN overtreft de rest. Vooral met de laatste lancering van het gloednieuwe HYPERVSN SmartV-platform met een ultrafijne pixelafstand en helderheid tot 3000 Nits!
 • Daardoor wordt zowel 2D- als 3D-inhoud in onberispelijk detail weergegeven. De systemen zijn tevens uitermate geschikt om de meest vloeiende dynamische scène-veranderingen (animaties) weer te geven.

Lees ook:

in de toekomst ligt onze focus op de menselijke ervaring. Conceptuele foto van vier multi etnische jonge mensen

In de toekomst ligt onze focus op de menselijke ervaring

 • Tegen 2027 zullen we terugkijken op onze huidige digitale interacties op dezelfde manier waarop we onze CO2-uitstoot vandaag zien. Sociale media hebben de gevaren blootgelegd van technologie die is ontworpen zonder de mens centraal te stellen, en de schadelijke effecten ervan op onze geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn.

We missen wat we tien jaar geleden uit onze interacties hebben verwijderd: 

 • Menselijkheid, intimiteit, diepte en empathie. Echte gesprekken in plaats van massale invloed. 
 • Interacties waardoor we ons dichter bij elkaar voelen. In de toekomst zal onze focus liggen op de menselijke ervaring. 

De overgang naar de metaverse

 • De overgang naar de metaverse zal geen technologische, maar een sociologische paradigma verschuiving zijn. 
 • De metaverse zal worden gevormd door de communicatie van onze emoties, mogelijk gemaakt door technologieën zoals virtuele en augmented reality en hersen-computerinterfaces.
 • Nieuwe hardware, platforms, disciplines en zintuigen zullen een rol gaan spelen.

Het herdefinieren van sociale contacten

 • We herdefiniëren sociale contracten in de virtuele wereld, waar emotie, vertrouwen en veiligheid onze belangrijkste valuta worden.
 • We zullen de platform-ervaring decentraliseren ten gunste van de mens. We zullen onze dochter een rustgevende streling geven vanaf de andere kant van de oceaan. We houden de hand vast van onze oma die is overleden. We zullen die betekenisvolle momenten koesteren. 
 • Onze interacties met anderen zullen gericht zijn op onze menselijke ervaring.

Het uitwisselen van gegevens in de fysieke wereld stelt ook het probleem bij data-veiligheid.

 • HYPERVSN besteedt veel aandacht aan de veiligheid van data. Zo wordt het hacken van een systeem zeer moeilijk gemaakt.
 • Content management systemen mogen ook geen toegangspoort zijn. Denk maar eens aan de gevolgen dat een concurrent of iemand anders uw scherm hacked op een beurs of permanente installatie.
 • De netwerken waarover de data die voor holographic telepresense naar de andere kant van de wereld worden gestuurd moeten ook volledig waterdicht zijn.
de data industrie wordt inclusiever en betaalbaarder. visualizatie van data-stroom

De data-industrie wordt inclusiever en betaalbaarder

 • De hoeveelheid informatie, of data over ons universum en over onszelf is de afgelopen tien jaar is exponentieel gegroeid. Maar een enorme groei brengt een reeks problemen met zich mee: 
 • gegevensprivacy, beheer, toegang en betaalbaarheid zijn enkele van de grootste discussiepunten onder zowel burgers als leiders. Wie is de eigenaar van mijn gegevens? Bespioneert mijn telefoon mij?  Hoeveel geld verdienen bedrijven eraan?
 • Deze vragen worden steeds relevanter naarmate bedrijven onze gegevens blijven verzamelen, of we ze nu betalen of niet, en met of zonder onze toestemming. 

problemen met de financiële wereld

 • Problemen blijven ook bestaan in sectoren als de financiële wereld. Waarom betaal ik een fortuin voor marktgegevens? 
 • Zolang overheden het toestaan, zullen we de komende jaren zien dat technologie in de data-industrie inclusiever en betaalbaarder wordt naarmate startups de ruimte betreden.
 • Er wordt in het algemeen slordig omgesprongen met de veiligheid van toestellen die met het internet verbonden zijn. Elk toestel heeft zijn specifiek adres en is dus “zichtbaar” voor anderen.
 • Firewalls, authentificatie en andere vormen van bescherming brengen ons al een heel eind.
 • Niet elke leverancier van holografische toestellen hecht hier aandacht aan. De toestellen van HYPERVSN hebben standaard een bi-directionele communicatie. Dit uitgebreide niveau van communicatie is naar de toekomst strikt noodzakelijk.
 • Vooral als men holografie wil gebruiken om een dialoog op te zetten met mobiele toestellen is beveiliging van groot belang. Het is een afweging tussen user experience en veiligheid. Holografie verandert de wereld op het vlak van communicatie.
 • GDPR is een ander aspect. Bij activatie campagnes en andere toepassingen is het belangrijk om uit te tekenen hoe de dataflow verloopt en wie eigenaar is van welk stuk data.

Lees ook:

batterij aangedreven constructie zal duurzaamheidsinspanningen ondersteunen Closeup van positieve uiteinden van een batterij

Batterij-aangedreven constructie zal duurzaamheidsinspanningen ondersteunen

 • De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot en een groot deel. hiervan wordt veroorzaakt door de verstedelijking van de mensheid. Fossiele brandstoffen blijven  bouwprojecten aandrijven, wat resulteert in ongeveer een half miljard ton CO2-uitstoot per jaar. 

Negatieve gezondheidsinvloeden

 • Lawaai en uitlaatgassen van het gebruik van fossiele brandstoffen hebben ook een negatieve invloed op de gezondheid van werknemers en de lokale luchtkwaliteit. Dit is snel aan het veranderen.
 • Op zich hebben hologrammen weinig te maken met CO2 reductie. Langs de andere kant is elke positieve bijdrage op de energie consumptie een belangrijk criterium. Dan zit HYPERVSN wel bij de koplopers. Een vergelijking tussen conventionele schermen heeft aangetoond dat deze toestellen een stuk zuiniger zijn. Dus Ja, holografie verandert de wereld van de ecologie.
 • Lawaai overlast wordt vaak onderschat. Toch zijn er in de retail al voorbeelden zoals de prikkelloze dagen. Provincies die stiltegebieden inrichten enz… De mens heeft dus meer en meer behoefte aan stilte.
 • Ook auditief wordt de reclameboodschap veel persoonlijker. Het is dus niet nodig dat anderen meeluisteren. Dan komt onze directionele luidspreker Focusonics goed van pas.
 • Een ander voorbeeld zijn publieke plaatsen, musea enz…

Lees ook:

gebouw zal dynamisch reageren en zich aanpassen om menselijk welzijn en comfort te ondersteunen. Foto van retro zetel met kussen

Gebouw zal dynamisch reageren en zich aanpassen om menselijk welzijn en comfort te ondersteunen

 • Tegenwoordig zien we dat gebouwen slim en geautomatiseerd worden door steeds kosteneffectievere sensoren en controlepunten.
 • Goed verbonden slimme gebouwen kunnen reageren op dynamiek zoals de status van apparatuur, de bezetting van de ruimte, het weer en meer, met behulp van AI om te optimaliseren voor de beste impact.
 • De meeste bouwsystemen worden nog steeds handmatig bestuurd, maar de komende jaren zullen we zien dat deze status-quo volledig op zijn kop komt te staan.
 • Gebouwen zullen dynamisch reageren en zich aanpassen om menselijk welzijn en comfort te ondersteunen; koolstofemissies minimaliseren; en omvat interoperabiliteit van gebouw tot gebouw, waardoor echte metaverse toepassingen voor de gebouwde omgeving mogelijk worden.

Opkomst van digital twin en 5G/6G

 • Het stimuleren van deze verandering zal een fundamentele transformatie zijn in de bouwsector; de opkomst van digital twin en 5G/6G-technologie als sleutelinstrumenten die nieuwe manieren mogelijk 
 • maken om waarde te beoordelen en te optimaliseren gedurende de levenscyclus van het gebouw, van ontwerp tot  constructie tot exploitatie; en een groeiend begrip van energie als een niet alleen directe kostenpost voor portefeuillehouders, maar ook een verplichting voor degenen die de nieuwe regelgevende en ESG-kaders niet kunnen bijhouden.
 • We zien nu al chatbots als personal assistants opduiken in huis automatisering. Het is een artificIële stem die vragen beantwoord en commando’s kan uitvoeren. Die zal geleidelijk worden vervangen door een avatar of humanoide die in verbinding staat via de metaverse.
 • Via “powered by Activation Wise” hebben we toegang tot de Metabox 3D.
 • Het breed uitrollen van 5G connectiviteit zal de systemen meer mobiel maken en deze evolutie versnellen.
AI zal opnieuw uitvinden hoe we over onderwijs denken. Engelse definitie van onderwijs.

AI zal opnieuw uitvinden hoe we over onderwijs denken

 • Het traditionele onderwijssysteem werd bijna 200 jaar geleden uitgevonden om aan de behoeften van de industriële revolutie te voldoen – het is vandaag niet functioneel.
 • Tegenwoordig zijn de behoeften van onze wereld verzameld onder de “Duurzame Ontwikkelingsdoelen” van de Verenigde Naties. Aan de andere kant worden 21e-eeuwse vaardigheden die in deze behoeften voorzien, op een lijst gezet door het World Economic Forum.

Technologische vooruitgang biedt een geweldige kans

 • De jongere generatie heeft al de wens om samen oplossingente creëren voor de grootste problemen in de wereld en een meer compassievolle wereld te creëren.
 • Technologische vooruitgang is een geweldige kans om elk kind te helpen vaardigheden en competenties te ontwikkelen om deze problemen op te lossen en een betere toekomst op te bouwen.
 • AI zal worden gebruikt om de eigen interesses van kinderen te begrijpen om de volgende stap in hun leertraject voor te stellen. AI zal ook inzichten genereren voor hun ouders en leraren en hen in mentoren veranderen.
 • Het internet brengt kinderen nu al in contact met de beste experts, verbetert de kwaliteit van het onderwijs en vermindert ongelijkheid. Elk kind kan op een kosteneffectieve manier ideeën bedenken, prototypen, testen en itereren.
 • Op deze manier zullen ze en het welzijn van de wereld verbeteren.
 • De onderwijs en onderzoekswereld is al een hele tijd vragende partij. Reeds enkele jaren op rij hebben eindejaarsstudenten hun thesis verrijkt met informatie die ze van ons hadden gekregen.
 • In sommige richtingen is het moeilijk om de materie aanschouwelijk te maken omdat die te klein of te gevaarlijk is. Dan is een hologram display van HYPERVSN de oplossing.
 • De pandemie heeft het onderwijs ook aan het denken gezet over het leren op afstand.
 • Deze vraag is nog in volle ontwikkeling, maar zou misschien met een kleiner model van de metaverse 3D kunnen worden opgelost.
technologie zal de beste kansen bieden aan de beste talenten. Recruiters vechten om getalenteerde kandidaten

Technologie zal de beste kansen bieden aan het beste talent

 • De enige sector die de afgelopen twee jaar halsbrekende veranderingen heeft doorgemaakt, is de werkplek. Kantoorwerk is al tientallen jaren de standaard voor kenniswerkers en rechtvaardigde pas tijdens de pandemie een volledige heroverweging.
 • De pandemie stelde het op de proef, maar hoewel we een vlakke tot verhoogde productiviteit zagen, zijn het verlies aan culturele connectiviteit en een toename van angst, vermoeidheid, apathie en burn-out ook enkele van de effecten die worden gevoeld.

een permanent wereldwijd en hybride landschap.

 • In een tempo van snelle verandering is het moeilijk om elk stuk afzonderlijk te ontleden. De pandemie duurde ook lang genoeg om het talentlandschap voor veel bedrijven echt te veranderen in een permanent wereldwijd en hybride landschap.
 • Dit betekent dat bedrijven de dag kunnen aangrijpen om na te denken over een wereldwijde talentenmarkt die ze op een realistische manier kunnen aanboren. Dus als ik provocerend zou moeten zijn, zou ik zeggen dat technologie een echte hefboom gaat worden. 
 • Het zal de beste kansen bieden aan het beste talent, ongeacht waar ze wonen, waardoor het volledige potentieel van een miljard kenniswerkers echt wordt ontsloten.

Wordt het weer zoeken naar de witte raaf of high potential? Als je generatie Z wil aanwerven is het te overwegen om te bewijzen dat je bedrijf mee is met technologie. Het hele gamma van Hyperfocus heeft het potentieel om dat te bereiken. Je personeel is namelijk je beste ambassadeur.

Het kwantum internet komt eraan. Foto van electrostatische plasma bom in het donker

Het kwantuminternet komt eraan

 • Het kwantuminternet komt eraan en het zal de wereld radicaal veranderen, net zoals het klassieke internet dat  heeft gedaan. En net zoals klassieke netwerken het internet van vandaag mogelijk maakten, zijn kwantumnetwerken nodig om het kwantuminternet van morgen te bouwen.
 • Het kwantuminternet zal naar verwachting een grote invloed hebben op hoe we ons leven leiden door doorbraken mogelijk te maken op het gebied van energie, geneeskunde, materiaalwetenschappen en meer.
 • In de komende vijf jaar zullen we kwantumnetwerken zien ontstaan uit lokale netwerken en clusters tot gebiedsnetwerken op continentale schaal met behulp van kwantumrepeaters, die de basis vormen van het kwantuminternet.
 • Als gevolg hiervan zullen we zien dat er steeds meer use-cases ontstaan voor kwantumnetwerken. Quantumveilige communicatie maakt bijvoorbeeld gebruik van de kracht van natuurkunde om onhackbare beveiliging mogelijk te maken. Gedistribueerde kwantumdetectie zal telescopen met ultrahoge resolutie mogelijk maken, evenals ultraprecieze klokken en GPS.
 • En om de kracht van quantumcomputing bruikbaar te maken, zullen geclusterde quantumcomputing en uiteindelijk gedistribueerde quantumcomputing het quantuminternet mogelijk maken.

AI ondersteunt klinische besluitvorming

 • AI zal de klinische besluitvorming in vruchtbaarheidsklinieken over de hele wereld aandrijven. Tussen nu en 2030 zullen meer dan een miljard mensen aan onvruchtbaarheid lijden.
 • Nu de groei van de wereldbevolking vertraagt en onder het vervangingspercentage zakt, zal het gebruik van door AI verbeterde vruchtbaarheidsbehandelingen helpen bij het creëren van nieuwe gezinnen en toekomstige generaties. De meest gebruikelijke onvruchtbaarheidsbehandeling van vandaag, in-vitrofertilisatie (IVF), is duur, vereist vaak meerdere pogingen en is zowel fysiek als emotioneel belastend. 
 • Succesvolle zwangerschappen van IVF zijn afhankelijk van een complexe reeks klinische beslissingen die door artsen worden genomen om de optimale zorg voor elke patiënt te bieden. Het gebruik van technologie en geavanceerde analyses om deze besluitvorming te ondersteunen, zal leiden tot verbeteringen in de efficiëntie van de zorg, klinische succespercentages en personalisatie van behandelmethoden.
 • Tegen 2027 zal AI de klinische besluitvorming in vruchtbaarheidsklinieken over de hele wereld aandrijven, waardoor artsen een nieuw niveau van precisiegeneeskunde kunnen leveren om de resultaten te verbeteren en de toegang voor patiënten uit te breiden.
 • Het woord “kwantum” laat ons denken aan de kwantum theorie, kwantum mechanica en kwantum fysica. De combinatie met het internet zoals we het nu kennen is nieuw.
 • Naast 5 G technologie zal kwantuminternet een belangrijk onderdeel worden van het beveiligd en in real time communiceren met elkaar, ongeacht de plaats waar je aanwezig bent. De massale transfer van signalen zal in de toekomst exponentieel toenemen.
 • Wat onze rol als bedrijf in zal zijn moet nog onderzocht worden, maar we volgen de evolutie op de voet.

Lees ook:

blank

Wim Mussche is zaakvoerder/eigenaar van Notion technologies. Opgericht in 2002. Opsporen en introduceren van technologie voor marketing. 3D holografische projectie, ultrasonic directional speakers, AI marketing en Foto-en video marketing. Vaste installaties, evenementen en POC.